top of page

Wat is PVLO?

Publicatiefonds voor lichamelijke opvoeding

Het Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding - PVLO vzw is uitgever van een heel aantal standaardwerken van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport. 

Daarnaast biedt PVLO ook sportmaterialen en ropeskippingtouwen aan. 

PVLO werd op 18 september 1980 officieel opgericht te Gent, maar was eigenlijk al sinds 1975, inde schoot van het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, actief bezig met het uitgeven van praktijkgerichte werken.  

PVLO heeft als doel het uitgeven en verspreiden van publicaties in alle vormen in verband met LO, sport en de verspreiding van LO in al haar takken en in de ruimste betekenis.

bottom of page