top of page

Editor: Paul Rooyackers

ISBN 978 90 70870 69 0 - D/2016/4015/3

Praktijkoefeningen dans voor het basisonderwijs

Productcode: 0004
25,80 €Prijs

Dit boek bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt kort ingegaan op het verschil tussen ieders lichaam en ieders mogelijkheden in dans, maar ook op het verschil tussen beweging en dans zelf en de belevingsmogelijkheden daarbinnen. Daarnaast worden de randvoorwaarden beschreven waaraan een ruimte moet voldoen, hoe een opdracht in delen opgebouwd wordt en hoe de opdracht uitgevoerd dient te worden. In het tweede deel volgen de praktische dansopdrachten in negen logisch opgebouwde reeksen. 


De 100 opdrachten zijn in de loop der jaren bedacht en uitgetest zijn bij duizenden kinderen en zijn gebaseerd op dansimprovisatie waarbij de verbeelding begeleid en gestimuleerd wordt. Negen soorten series opdrachten geven lesideeën voor jaren. Ook de vele soorten muziekfragmenten die genoemd worden, zijn speciaal hiervoor toegevoegd. Natuurlijk zijn er naast de gesuggereerde fragmenten nog vele andere muziekfragmenten denkbaar. 

bottom of page